Aiemmat tiedotteet

 

KEVÄT 2011:

Torstaina 19.5. klo 18 Lyceumklubilla, Rauhankatu 7E, firenzeläinen taidehistorioitsija Alessandra Baroni-Vannucci esitelmöi myöhäisrenessanssin merkittävistä flaamilaistaiteilijoista Firenzessä otsikolla

Stradano e le illustrazioni dantesche.

Giovanni Stradano tai Jan Van der Straat (1523–1605) oli merkittävä Danten teosten kuvittaja, mutta Firenzen akatemia tilasi häneltä kuvituksia myös Nova Reperta -teossarjaan, joka esitteli aikakauden merkittävimpiä tieteellisiä keksintöjä kuten silkinkasvatuksen, tarkkuuskellot, ruudin, kuppalääkkeen, öljymaalauksen ja löytöretket.

Torsdagen den 19 maj kl. 18 på Lyceumklubben, Fredsgatan 7E, kommer konsthistorikern Alessandra Baroni-Vannucci att föreläsa om betydande flamländska konstnärer i Florens under senrenässansen under rubriken

Stradano e le illustrazioni dantesche.

Giovanni Stradano eller Jan Van der Straat var en betydande illustratör av Dantes verk, men akademin i Florens beställde illustrationer av honom också för sitt bokverk Nova Reperta, som presenterade tidens mest betydande vetenskapliga uppfinningar såsom sidenodling, kronometrar, botemedel mot syfilis, oljemålning och upptäcktsfärder.

______________________________________________

Tiistaina 26.4. klo 18 Lyceumklubilla, Rauhankatu 7E, FT Elise Garritzen esittelee historian alan väitöstutkimustaan otsikolla

Henry Biaudet ja suomalainen historiallinen retkikunta Roomassa 1900-luvun alussa.

Biaudet (1870–1915) tunnetaan Suomessa lähinnä epätavallisesta ja radikaalista elämäntarinastaan, mutta hänen tieteelliset ansionsa ovat jääneet lähes tuntemattomiksi. Kansainvälisesti Biaudet on edelleenkin arvostettu tutkija, joka selvitti Roomassa uuden ajan alun ja paavin lähettiläslaitoksen historiaa uraauurtavasti.

Tisdagen den 26 april kl. 18 på Lyceumklubben, Fredsgatan 7E, kommer FD Elise Garritzen att presentera innehållet i sin avhandling inom ämnet historia under rubriken

Henry Biaudet ja suomalainen historiallinen retkikunta Roomassa 1900-luvun alussa.

(Henry Biaudet och den finländska historiska Romexpeditionen i början av 1900-talet).

Biaudet (1870 – 1915) är i Finland snarast känd för sin ovanliga och radikala levnadshistoria medan hans vetenskapliga meriter har blivit nästan okända. Biaudet är fortfarande en internationellt ansedd forskare som i Rom utförde banbrytande utredningar av nya tidens och den påvliga diplomattjänstens historia.

______________________________________________

Lauantaina 16.4. klo 17-20 yhdistyksemme osallistuu kulttuurikeskus Caisan (sisäänpääsy sekä Mikonkatu 17 C että Vuorikatu 14) teemaillan

Italian kirjallisuus ja kulttuuri

järjestämiseen. Tilaisuus on osa Caisan eri kulttuurien kirjallisuutta esittelevää sarjaa. Italialaisen kirjallisuuden näkyvyydestä Suomessa kertovat Elina Suolahti, Hannimari Heino sekä Anu Rinkinen. Kuulemme myös italialaista runoutta. Illan päätteeksi esiintyy tenori Luca Cannavò.

Lördagen den 16 april kl. 17 – 20 är vår förening medarrangör för kulturcentret Caisas (ingång både från Mikaelsgatan 17 C och från Berggatan 14) temakväll

Italiensk litteratur och kultur.

Kvällen ingår i en serie där Caisa presenterar litteratur från olika kulturer. Elina Suolahti, Hannimari Heino och Anu Rinkinen kommer att berätta om den italienska litteraturens synlighet i Finland. Vi får också höra italiensk poesi. Som avslutning på kvällen uppträder tenoren Luca Cannavò.

______________________________________________

Keskiviikkona 13.4. klo 18 kokoonnumme Lyceumklubille kuuntelemaan suomentaja, FM Laura Lahdensuuta, joka kertoo, millainen on Carlo Emilio Gaddan teos

Via Merulanan sotkuinen tapaus kääntäjän silmin.

Quer pasticciaccio brutto de via Merulana (1957) haastaa lukijansa: ei vain seuraamaan tapahtumien kulkua vaan eläytymään sen henkilöihin, tapahtumapaikkoihin, aikaan ja kieleen, aika ajoin jopa ärtymään. Kaikessa rönsyilevässä runsaudessaan teos on tarkoin harkittu, punnittu ja hiottu kuvaus 1920-luvun lopun Roomasta. Laura Lahdensuu on helsinkiläinen suomentaja, jonka kiinnostuksen kohteisiin kuuluvat keskiajan ja renessanssin kirjallisuus, 1700-luvun Venetsia sekä varhainen tieteisfantasia.

Onsdagen den 13 april kl. 18 träffas vi på Lyceumklubben för att lyssna till översättaren till finska FM Laura Lahdensuu som berättar om Carlo Emilio Gaddas verk

Via Merulanan sotkuinen tapaus kääntäjän silmin.

(det röriga fallet vid Via Merulana sett med en översättares ögon)

Quer pasticciaccio brutto de via Merulana (1957) utmanar läsaren: inte bara till att följa händelsernas lopp utan också att leva sig in i dess personer, platsen där händelserna utspelar sig, tiden och språket samt ibland också att irriteras. I all sin utsvävande rikedom är verket en noga genomtänkt, avvägd och finslipad skildring av Rom i slutet av 1920-talet. Laura Lahdensuo är en översättare från Helsingfors som bland annat intresserar sig för litteraturen under medeltiden och renässansen, Venedig under 1700-talet och tidig science fiction-litteratur.

_____________________________________________________

V U O S I K O K O U S

keskiviikkona 23.3. klo 18 Lyceumklubille, Rauhankatu 7 E (5. kerros, hissi on). Kokouksen jälkeen italian kielen yliopistonlehtori FT Marja Härmänmaa pitää esitelmän

Gabriele D’Annunzio ja modernin politikoinnin oppitunti

Helsingin yliopiston Kielikeskuksessa työskentelevän Härmänmaan ensisijaisia tutkimusaiheita ovat Italian 1900-luvun kulttuuri ja kirjallisuus – erityisesti Marinetti, futurismi, fasismi ja D’Annunzio. Kirjailija Gabriele D’Annunzion (1863-1938) värikäs poliittinen ura alkoi vuonna 1897, kun hänet valittiin kansanedustajaksi, ja se huipentui Fiumen (Rijeka nyk. Kroatiassa) kaupungin valtaukseen ensimmäisen maailmansodan jälkeen ja oman tasavallan perustamiseen. Vaikka tasavallan elinkaari jäi lyhyeksi (1919 –1920), oli sillä kauaskantoiset vaikutukset: Mussolinia pidetään D’Annunzion luoman poliittisen tyylin ensisijaisena perillisenä, mutta myös pääministeri Silvio Berlusconissa on havaittu ”dannunziomaisia” piirteitä.

Välkomna på vår förenings årsmöte för att fatta beslut om stadgeenliga ärenden och diskutera vår kommande verksamhet

Onsdagen den 23 mars kl. 18 på Lyceumklubben, Fredsgatan 7 E (5:e våningen, hiss finns). Efter mötet kommer FD Marja Härmänmaa som är lektor i talienska vid universitetet att hålla ett föredrag om

Gabriele D’Annunzio ja modernin politikoinnin oppitunti

(Gabriele D’Annunzio och en lektion i att göra modern politik)

Härmänmaa som arbetar vid Språkcentralen vid Helsingfors universitet forskar i första hand i italiensk kultur och litteratur under 1900-talet – i synnerhet Marinetti, futurismen, fascismen och D’Annunzio. Författaren Gabriele D’Annunzios (1863 – 1938) färgstarka politiska karriär fick sin början år 1897 då han valdes in i parlamentet och nådde sin kulmen med erövringen av staden Fiume (Rijeka i det nuvarande Kroatien) och med grundandet av en egen republik. Fastän republiken blev kortlivad (1919 – 1920) syns dess inverkan långt senare: Benito Mussolini betraktas som den främsta arvtagaren av den politiska stil som D’Annunzio skapade, men man har kunnat iaktta D’Annunzio-mässiga drag också hos Silvio Berlusconi.

___________________________________________________________

Maanantaina 14.2. klo 19 (huom. aika!) Lyceumklubille saapuu Turun yliopistosta taidehistorioitsija, FM Laura Boxberg, joka puhuu käynnissä olevan väitöskirjatutkimuksensa aiheesta

Suomi Venetsian biennaleissa 1950-luvulla

Måndagen den 14 februari kl. 19 (obs. tiden!) får vi som gäst på Lyceumklubben konsthistorikern FM Laura Boxberg från Åbo universitet. Hos skall tala om ämnet för den avhandling hon arbetar på:

Suomi Venetsian biennaleissa 1950-luvulla

(Finland på biennalerna i Venedig under 1950-talet).

___________________________________________________________

Torstaina 20.1. klo 19 (huom. aika!) aloitamme toimintavuotemme Lyceumklubilla, Rauhankatu 7 E (5. kerros, hissi on). Saamme vieraaksemme italialaisen arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun historian asiantuntijan, professori Antonello Alicin (Università Politecnica delle Marche, Ancona). Professori Alici, joka on vastikään julkaissut teoksen ”Architettura contemporanea in Finlandia”, puhuu vuosisadan alkupuolen suomalaisten arkkitehtien Italian-kokemuksista otsikolla

L’Italia riflessa nei taccuini di viaggio degli architetti finlandesi nei primi decenni del Novecento.

torsdagen den 20 januari kl 19 (obs! tiden) på Lyceumklubben, Fredsgatan 7 E (5:e våningen, hiss finns), börjar vi verksamhetsåret med en expert av arkitektur- och urbanistiskhistoria, professor Antonello Alici ((Università Politecnica delle Marche, Ancona). Han har nyligen skrivit boken ”Architettura contemporanea in Finlandia”. För oss skall han hålla ett föredreg om finländska arkitekternas erfarenheter i Italien under första decennier av 1900-talet med rubriken

L’Italia riflessa nei taccuini di viaggio degli architetti finlandesi nei primi decenni del Novecento.

 

2010:

Keskiviikkona 8.12. klo 18 alkaen vietämme Lyceumklubilla iltaa italian kielen opiskelijoiden ja jazzin parissa. FT Dario Martinelli, joka on luennoinut Helsingin yliopistossa tänä syksynä italialaisesta populaarimusiikista, puhuu ääninäyttein otsikolla

“Ueee” o “Yeah”? – Nascita e sviluppo del Jazz in Italia da Rabagliati ai giorni nostri

Onsdagen den 8 december med början kl. 18 tillbringar vi en kväll på Lyceumklubben med studerande i italienska och med jazz. FD Dario Martinelli, som under denna höst har föreläst vid Helsingfors Universitet om italiensk populärmusik, kommer med ljudillustrationer att tala under rubriken

“Ueee” o “Yeah”? – Nascita e sviluppo del Jazz in Italia da Rabagliati ai giorni nostri

___________________________________________________________

keskiviikkona 3.11. klo 18 Lyceumklubilla, Rauhankatu 7 E (5. kerros, hissi on) saamme vieraaksemme Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin taidehistorian tutkijan, FT Paula Hohdin, joka esitelmöi aiheesta

Oliko työläisillä renessanssia?

Paula Hohti johtaa suuren eurooppalaisen pukuhistorian ja muodintutkimuksen hankkeen kokonaisuutta ”Sosiaaliset verkostot ja muodin kiertokulku”.

Onsdagen den 3 november kl. 18 på Lyceumklubben, Fredsgatan 7 E (5:e våningen, hiss finns) får vi som gäst FD Paula Hohti, forskare i konsthistoria inom Helsingfors Universitets forskarkollegium, som skall hålla ett föredrag med rubriken

Oliko työläisillä renessanssia?

(Fanns det en renässans för arbetarna?)

Paula Hohti bär ansvar för helheten ”De sociala nätverken och modets kretslopp” inom ett stort europeiskt projekt kring dräkthistoria och modeforskning.

___________________________________________________________

Torstaina 28.10. klo 18 alkaen tutustumme Ateneumin taidemuseossa hauskasti nimettyyn italialaisen grafiikan näyttelyyn

Viiva Italia.

Näyttely pohjautuu Rolando ja Siv Pieraccinin kokoelmalahjoitukseen, joka käsittää yli 700 grafiikan lehteä 42 italialaistaiteilijalta. Tutustuminen alkaa yleisesittelyllä, jonka jälkeen näyttelyn kuraattori, taidehistorioitsija Anu Utriainen esittelee sen dantelaisille. Näyttelylippu maksaa 9/8/7 euroa; yhdistys tarjoaa molemmat opastukset.

___________________________________________________________

Maanantaina 11.10. klo 18.15 Metsätalon salissa 28 otamme varaslähdön X italian kielen viikon juhlinnalle. Prof. Maurizio Viezzi esittelee mielenkiintoisesti niin idän ja lännen kuin etelän ja pohjoisenkin risteyskohdassa olevan Triesten kaupungin historiaa, kulttuuria ja ominaispiirteitä otsikolla

Trieste dalla A alla Z.

___________________________________________________________

Tiistaina 28.9. Rikhardinkadun kirjastossa klo 17.30 seuran jäsenet ovat tervetulleita Artemisia edizionin ja Italian kulttuuri-instituutin järjestämään kirjanjulkistamistilaisuuteen

I sommersi e i salvati – Hukkuneet ja pelastuneet.
Primo Levin (1919–1987) viimeisen (1986) teoksen on suomentanut ja selittänyt Riikka Kankkunen. Instituutin apulaisjohtaja Giovanni Sciola puhuu italiaksi Levin esseistä, ja hänet tulkataan suomeksi. Tilaisuudessa on tarjoilua ja otteita teoksesta molemmilla kielillä.

___________________________________________________________

Torstaina 2.9. klo 18 Lyceumklubilla, Rauhankatu 7 E (5. kerros, hissi on) avaamme syyskauden yhdessä Sveitsin Ystävät Suomessa r.y:n kanssa. Olemme kutsuneet romaanisen filologian professori Outi Merisalon Jyväskylän yliopistosta kertomaan retoromaanin kielestä ja sen taustoista otsikolla

Questione ladina.

Pienen tarjoilun lisäksi saamme sukeltaa – tai ehkä pikemminkin kavuta – Graubundenin eli Grigionin kantoniin myös matkailijan silmin. Sveitsin ystävä Seppo Haario esittelee mm. huikeita vuoristovaelluksia tuorein kuvin.

___________________________________________________________

Maanantaina 10.5. klo 18 Dubrovnik Loungessa, Eerikinkatu 11, meille esiintyy roomalainen ääninäyttelijä Stefano De Sando, joka on antanut äänensä mm. Robert de Nirolle. Kuultuamme De Sandon filminäyttein ryyditetyn esityksen

Affabulando

ilta etenee tarinoinnista musiikkiin. Klo 20 alkaen Petri Kaivanto (piano & laulu) esittää Mikko Jokisen (kitara & laulu) kanssa italialaisia suosikkejaan ja omaa tuotantoaan otsikolla Una serata tra amici. Konsertti on Helsingin Danten jäsenille maksuton ja muille liput 8 €. Eteispalvelu 2 €.

Den romerska ljudkonstnären Stefano De Sando, som bl a har givit sin röst åt Robert de Niro i dubbade filmer, uppträder måndagen 10.5. kl.18 i Dubrovnik Lounge, Eriksgatan 11. Efter De Sandos uppvisning

Affabulando

som innehåller filmsnuttar fortsätter kvällen med berättelser till musik. Från kl. 20 framför Petri Kaivanto (piano & sång) tillsammans med Mikko Jokinen (gitarr & sång) både sina italienska favoriter och sina egna kompositioner under rubriken Una serata tra amici. Konserten är gratis för medlemmar i Helsingfors Dante men för andra kostar biljetterna 8 €. Garderobservice 2 €.

___________________________________________________________

Keskiviikkona 28.4. klo 18 menemme tutustumaan Sinebrychoffin taidemuseon uuteen näyttelyyn

Venetsia – naamiohuvien juhlaa

Näyttely esittelee monipuolisesti La Serenissiman taiteen kukoistuskauden 1700-luvun karnevaaliperinnettä, veduta-maalauksia sekä Commedia dell’Arte -perinnettä. Kurkistamme myös museon uuteen Caravaggio-näyttelyyn. Kukin vastaa omasta pääsymaksustaan (normaalihinta 8 euroa), mutta yhdistys tarjoaa opastuksen, josta vastaa näyttelyn kuraattori Minerva Keltanen.

Onsdagen 28.4. kl. 18 bekantar vi oss med Sinebrychoff konstmuseum nya utställning

Venedig – maskernas fest

Utställningen presenterar mångsidigt 1700-talets karnevaltradition under konstens blomstringsperiod i La Serenissima, vedutamålningar och Commedia dell’Arte -traditionen. Vi hinner också ta en snabb titt på museets nya Caravaggio utställning. Var och en betalar själv sin inträdesbiljett (normalpris 8 euro) men föreningen bjuder på guidningen av Venedigutställningens kurator Minerva Keltanen.

___________________________________________________________

Torstaina 8.4. klo 18 Napolin yliopiston arkeologian professori Umberto Pappalardo esitelmöi Lyceumklubilla, Rauhankatu 7 E, Herculaneumin uusimmista kaivauslöydöistä otsikolla:

Herculaneum – i nuovi scavi.

Alueen kaivauksia 1990-luvulla johtanut Pappalardo on toiminut vierailevana professorina Tokiossa, Cordobassa, Buenos Airesissa ja Tubingenissä.

___________________________________________________________

Lauantaina 27.3. klo 16-20 italian kielen opettajien yhdistys viettää 30-vuotisjuhlaansa ja kutsuu kaikki Danten jäsenet mukaan Francesca Comencinin ohjaaman elokuvan Lo spazio bianco erikoisnäytökseen Lauttasaaren yhteiskoululle, Isokaari 19. Elokuvan esittelee Massimo Berruti.

Lördagen 27. 3. kl. 16-20 firar föreningen för lärarnä i italienska sitt 30års jubileum och bjuder alla Dante medlemmar på en specialvisning av den italienska filmen till Lauttasaaren yhteiskoulu, Storsvängen 19. Filmen Lo spazio bianco är regisserad av Francesa Comencini. Filmen presenteras av Massimo Berruti.

___________________________________________________________

Leopardi – poeta civile

Maanantaina 22.3. professori William Spaggiari Milanon yliopistosta esitelmöi ajattelija ja runoilija Giacomo Leopardin (1798-1837) nuoruuden tuotannosta.

William Spaggiari, professor vid universitetet i Milano, föreläser om tänkaren och diktaren Giacomo Leopardis (1798-1837) ungdomsproduktion.

___________________________________________________________

Keskiviikkona 17. 2. klo 18 Lyceumklubilla, toimittaja Lena Björklund esittelee kahta tuoretta antologiaa.

Onsdagen den 17. 2. klockan 18 på Lyceumklubben, presenterar journalisten Lena Björklund två nya antologier under rubriken Urval av italiensk litteratur på 1900-talet

Teokset, joista toinen käsittelee runoutta ja toinen koostuu kertomuksista, ovat Rolando Pieraccinin toimittamia ja Lauttasaari Press -kustantamon julkaisemia. Kustantaja tarjoaa antologioita dantelaisille erikoishintaan (runot 20 ja kertomukset 35 euroa, yhteisostoksena 50; normaalihinta à 40).
Myös korkeatasoiset taidekirjat Inari Krohnista, Veikko Vionojasta, Elina Luukasesta, Juhani Linnovaarasta ja Esa Riipasta ovat tarjolla jäsenistöllemme erikoishintaan à 40 euroa. Kirjoja on saatavilla tilaisuudesta, mutta niitä voi tilata myös faxilla numerosta 09-679881. Lauttasaari Press vastaa mahdollisista toimituskuluista pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.

Den första antologin består av poesi och den andra av berättelser. Båda antologierna är redigerade av Rolando Pieraccini och utgivna av Lauttasaari Press. Förlaget er bjuder böckerna nu åt er till specialpris (poesi 20 och berättelserna 35, tillsammans 50; normalpris à 40).
Högklassiga konstböcker om Inari Krohn, Veikko Vionoja, Elina Luukkanen, Juhani Linnovaara och Esa Riippa säljs också till specialpris à 40 euro. Böckerna finns till salu vid sammankomsten, men kan också beställas per fax i numret 09-679881. Lauttasaari Press svarar för möjliga expeditionskostnader utanför huvudstadsregionen.

testausta - testausta - testausta